top of page

Privacybeleid

Fabuleux schoonheidssalon, gevestigd in de Iepersestraat 366, 8800 Roeselare is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.fabuleuxschoonheidssalon.com

Iepersestraat 366, 8800 Roeselare

+32 497/066 122
 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fabuleux verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres
   

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Fabuleux verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gezondheid
   

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Fabuleux verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
   

Geautomatiseerde besluitvorming

Fabuleux neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Fabuleux bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens max. 5 jaar na laatste bezoek

 • Personalia max. 5 jaar na laatste bezoek

 • Adres max. 5 jaar na laatste bezoek

 • Gezondheid max. 5 jaar na laatste bezoek

Delen van persoonsgegevens met derden

Fabuleux deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Fabuleux blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Daarnaast verstrekt Fabuleux uw persoonsgegevens niet aan andere derden, tenzij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

 • Salonized.com, Beheerder reserveringssysteem Persoonlijke gegevens

 • Mailchimp, Beheerder mailingsysteem Persoonlijke gegevens

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Fabuleux gebruikt voornamelijk functionele cookies voor de goede werking van de website. Alles over cookies en de cookies die we gebruiken vindt u in ons cookiebeleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fabuleux en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@fabuleuxschoonheidssalon.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, nummer identiteitskaart en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Fabuleux neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@fabuleuxschoonheidssalon.com

bottom of page